Contactgegevens

 

MG GRAND BV

De Poel 29

2681MB Monster

www.michelgrootscholten.nl

 

Michel Grootscholten

Ceo

E-mail: info@michelgrootscholten.nl

Mobiel: + 31 ( 0) 6 26 06 82 80

Fax:     + 31 ( 0) 174 21 27 87

 

 

Monique Grootscholten

Finance & Organisation

E-mail: monique@michelgrootscholten.nl

Mobiel: +31 ( 0 ) 6 13 69 83 62

Fax:     +31 ( 0 ) 174 21 27 87

 

MG GRAND BV hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van uw privacy.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van verkoopactiviteiten van chrysanten. Wij behandelen deze gegevens vertrouwelijk en uitsluitend voor het doel, waarvoor deze gegevens verstrekt zijn. Zonder uw schriftelijke toestemming worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten waarvan u gebruik wenst te maken, of indien wij hiertoe op grond van een wettelijke verplichting zijn gehouden.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij zorgen ervoor dat voor elke soort verwerking alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·         NAW-gegevens

·         Telefoonnummer

·         E-mailadres

 

Hoe zit het met de beveiliging van uw persoonsgegevens?

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik vragen wij u direct contact met ons op te nemen.

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid of een verzoek wilt indienen neemt u dan vooral contact met ons op via monique@michelgrootscholten.nl

 

 

 

Rellebel