06-12-2012

Nieuwsbrief december 2012; duurzaamheid

 

Duurzaamheid bij kwekerij Michel Grootscholten Chrysanten

 

Kwekerij Michel Grootscholten Chrysanten heeft als doel: Op een gezonde manier chrysanten op maat maken voor haar klanten. Om dat te kunnen doen zijn we als familiebedrijf na jaren ( generaties) ervaring met de teelt naar een nieuwe kas gegaan. We zijn nu gevestigd op een toplocatie aan de kust in het Westland, dichtbij de klanten. Deze kas is “groenlabel gecertificeerd” dus energiezuinig en uitgerust met de meest moderne teelt- en verwerkingsinstallaties. Het bedrijf telt 11 hectare glas, en is de grootste aaneengesloten chrysantenkas van Nederland en daarmee de grootste van de wereld. De schaalgrootte is gekozen vanwege de enorme groei van onze klanten die grote partijen chrysanten gebruiken. Maar ook vanwege efficiëntie en energiebesparing.

 

De teelt vind plaats in de volle grond. Het is voor ons van belang dat de bodem gezond blijft, dit is een complex proces wat continu aandacht vraagt.  Om de bodem gezond te houden wisselen we rassen per afdeling, en laten we wortels en pot van geoogst gewas achter als organische bemesting. De grondbewerking gebeurd door machines die we in eigen beheer hebben. Dit om zoveel mogelijk controle op de grondbewerking te hebben. Ook watergift beïnvloed de bodemgesteldheid, daarom bemonsteren we wekelijks honderd afdelingen in de kas op vocht toestand. Een maal per jaar moeten we de grond ontsmetten door verhitting, alleen de bovenlaag wordt dan verhit, zodat bodemleven van onder 30cm weer omhoog kan groeien. Dan gebruiken we organische mest om herintroductie van bodemleven te bevorderen. Gewasresten die bij verwerken overblijven worden in een compostbak verzameld en overgenomen door een composteringsbedrijf die het mengt en weer aanbied als bemesting. Uiteraard wordt restafval gescheiden afgevoerd, zoals papier/karton, plastics, glas, puin etc.

 

We produceren jaarrond chrysanten, waarbij we in de winter gebruik maken van kunstlicht dat de groei bevordert. De elektriciteit die dat vergt wekken we zelf op met een gas aangedreven generator die stroom opwekt. De warmte die daarbij vrijkomt gebruiken we in de kas, en de rookgassen worden gereinigd, en als co2 bemesting in de kas toegediend ter bevordering van groei.  Als bedrijf zijn we deelnemer aan het Europees Co2 register, als we boven een vastgestelde hoeveelheid energie verbruiken, kopen we Co2 rechten bij van een bedrijf elders in Europa dat energie bespaart door gebruik van windmolens, biogas of zonnecellen. Als we energiezuinig presteren kunnen we co2 rechten verkopen. Er zijn proeven met led verlichting gedaan, die zijn energiezuiniger, maar nog niet goed in de kas te integreren.

 

De jaarrond teelt geeft ook jaarrond arbeid aan onze mensen, dit is ook de meest sociale manier van telen. Er is daardoor weinig uitwisseling van mensen wat de kwaliteit van het werk en daarmee van het product bevordert. We hebben voor de medewerkers goede faciliteiten en zorgen binnen de kas voor het afwisselen van werk wat de gezondheid en prestaties bevordert. Er zijn twintig mensen werkzaam op ons bedrijf, inclusief eigenaar Michel en zijn vrouw Monique.

De bestrijding van plaaginsecten is bij ons sinds een jaar of 10 gedeeltelijk biologisch. Volledig biologisch is nog niet goed  mogelijk. We vullen dit zoveel mogelijk aan met gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong, zoals plantensappen die schadelijke insecten weren en schimmelpreparaten die insecten infecteren. Om succes van het biologisch systeem te vergroten moeten we schoon de teelt starten en eindigen, dit gebeurd nog chemisch.  Tussen die fasen in kunnen we roofmijten  tegen spint en sluipwespen tegen mineervlieg uitzetten. Veel controle is nodig om de voortgang van het biologisch evenwicht in het gewas te monitoren, hierbij worden we door een adviseur wekelijks begeleid. Samen stellen we een gewasbeschermingplan op en nemen we wekelijks, na controle in de kas, de eventueel te voeren wijzigingen door. Dit alles moet zorgen voor een letterlijk en figuurlijk schoon product.  Letterlijk in de zin van; vrij van schadelijke, maar ook goede insecten. Figuurlijk in de zin van duurzaam, veilig voor mens in de kas en veilig in de hele keten tot en met de consument.  Kennis van zaken is hierbij het sleutelwoord.

 

Ook in de afzet zijn we duurzaam, door te kiezen voor segmenten van de markt. Hierdoor gaat er het minst van het product verloren. We kweken de benodigde kwaliteit die de gekozen afnemer wenst, met indien mogelijk minder verpakking om afval te reduceren.

 

Op bovengenoemde wijze draagt kwekerij Michel Grootscholten Chrysanten bij aan een duurzame sierteelt en kan de teelt en het product op een verantwoorde manier blijven bestaan.

Rellebel